Flag Football

Leagues & TournamentsLocationsSignup
Flag Football Playoffs

Spring 18 Sunday Flag Football @ Huntley Bowl

PLAYOFFS Back to Schedule

Sunday 5v5

Semifinals
Jun 24 
1)   Chase Gang [14]
 
 
4)   FA Frenzy [0]
 
 
Jun 24 at 3:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 2
2)   Shitake Mushrooms [51]
 
 
3)   Drafted by Taco [47]
 
 
Jun 24 at 4:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 2
Finals
Jun 24 
1)   Chase Gang [38]
 
 
2)   Shitake Mushrooms [54]
 
 
Jun 24 at 5:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 2
 
 

Sunday Flag

Quarterfinals
Jun 10, Jun 17 
 
 
 
 
4)   Team Futbol [38]
 
 
5)   Schlitz and Gi... [0]
 
 
Jun 10 at 3:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 1
 
 
 
 
3)   Thugz 'N Jugz [27]
 
 
6)   The Shipyard [0]
 
 
Jun 17 at 3:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 1
Semifinals
Jun 17 
 
 
4)   Team Futbol
 
 
Jun 17 at 3:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 2
2)   alwayscompete [27]
 
 
3)   Thugz 'N Jugz [38]
 
 
Jun 17 at 4:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 1
Finals
Jun 17 
 
 
 
 
Jun 17 at 5:00 PM
Huntley Bowl Park - Field 1